Kalevi petangihall on mängijatele talvehooajaks 2013/2014 avatud.


Kalevi petangihall on avatud ajavahemikul 01.10.2013–30.04.2014 kolmel päeval nädalas: T ja N kl 18-22 ning P kl 15-19. Halli ei saa treeninguteks kasutada juhul, kui seal on samal päeval planeeritud võistlus või mõni muu üritus. Võistlustest ja muudest hallis toimuvatest üritustest ning võimalikest muutustest lahtiolekuaegade osas teavitame Teid EPKL-i kodulehe www.petanque.ee ja/või Facebooki Eesti petank lehe https://www.facebook.com/eestipetank kaudu.
Hinnakiri
 Hooajapääse (alates 01.10.2013 – 30.04.2014) 150 €
 Hooajapääse (alates novembrist 2013 – 30.04.2014) 135 €
 Hooajapääse (alates detsembrist 2013 – 30.04.2014) 115 €
 Hooajapääse (alates jaanuarist 2014 – 30.04.2014) 95 €
 Hooajapääse (alates veebruarist 2014 – 30.04.2014) 75 €
Hooajapääse võimaldab kasutada halli T, N kella 18.00-22.00-ni ja P kella 15.00-19.00-ni.
 Kuupääse 30 €
võimaldab kasutada halli ühe kalendrikuu jooksul T, N kella 18.00-22.00-ni ja P kella 15.00-19.00-ni.
 Korrapääse 5 €
võimaldab ühe korra kasutada halli T, N kella 18.00-22.00-ni ja P kella 15.00-19.00-ni.
 Halli rent 165 € / päev
Teistel aegadel halli kasutamise maksumus kokkuleppel:
Priit Koppel, tel 502 0224, e-post priit.koppel@eestikalev.ee
Hardo Sokk, tel 508 2147, e-post hardo.sokk@mail.ee
Halli võti väljastatakse hooajapääsme lunastanud mängijatele.
Tasumine
* Hooaja- ja kuupileti eest tasub mängija otse Petankiklubi Kalev MTÜ arvelduskontole (a/a: 221 039 384 097, Swedbank) vastavalt kokkulepitud tingimustele.
* Korrapileti eest tasutakse kohapeal sularahas.
Sisekord
* Võistluspäevadel võib halli tulla varem, 1 tund enne võistluste algus.
* Halli kasutaja peab halli inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult.
* Halli kasutaja peab arvestama teiste hallis viibijatega ja järgima ohutusnõudeid nii enda kui teiste hallis viibijate suhtes.
* Halli on keelatud tuua klaastaarat ja teisi kergesti purunevaid ning vigastusohtlikke esemeid.
* Hallis on keelatud:
o suitsetamine – trahv 32 € iga rikkumise eest;
o alkohoolsete jookide tarbimine – trahv 32 € iga rikkumise eest;
o viibida alkoholijoobes – trahv 32 € iga rikkumise eest.
* Hallist viimasena lahkuja peab kontrollima, et oleks välja lülitatud kõik elektriseadmed, välja arvatud õhksoojuspump.
* Halli kasutaja on kohustatud oma nime ja kuupäeva registreerima halli teadetetahvlil olevas nimekirjas (seda võivad halli kasutaja eest teha ka teised hallis viibijad). Kui kasutaja ei ole oma nime nõuetekohaselt registreerinud ja isik tuvastatakse hiljem, siis on isikule trahv 14 € lisaks hinnakirjas fikseeritud halli kasutamise tasule.
* Halli kasutamise reeglid on kõigile hallis viibijatele kohustuslikud. Halli kasutamise reeglite esmakordsel rikkumisel tehakse kasutajale hoiatus ja tema nimi kantakse kollasele lehele halli teadetetahvlil, teistkordsel rikkumisel kehtestatakse kasutajale hooaja lõpuni halli kasutamise keeld ning tema nimi kantakse punasele lehele halli teadetetahvlil. Kasutamata jäänud hooaja- või kuupileti eest raha ei tagastata.
Tere tulemast ja mõnusat petangimängu!

30.09.2013