Juhend spordikorraldajatele alates 9. augustist


Lähtudes  Vabariigi  Valitsuse  19.  augusti  2020  korraldusest  nr  282  „COVID-19   haiguse   leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning selle korralduse muutmise 30.07.2021 korraldusest nr  270 ja  06.08.2021  korraldusest  nr  279 on  alates 9.  augustist  2021  sportimine,  treenimine, huvitegevus, huviharidus, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste (edaspidi ka tegevus) lubatud kas kontrollimata tegevusena või kontrollitud tegevusena.

09.08.2021