Maikuu võistluskalender


Kuivõrd valitsus on alates 03. maist piiranguid lõdvendamas, siis teeme katse maikuu jooksul pidada Harku hallis siiski mõned sisevõistlused, mis me talvel olime sunnitud edasi lükkama.

Võistluskalendris on maikuuks planeeritud Eesti Masters, Klubide Sarja 3 etappi ning kaks individuaalset sisemeistrivõistlust – tulistamine ja üksikmäng. Kindlasti peavad kõik võistlusteks plaane tegevad mängijad arvestama ka võimalusega, et info täienemisel või täpsustumisel võib olla siiski vajalik võistlused veelkord edasi lükata või hoopis tühistada. Kindel on igatahes see, et milleski ei saa kindel olla!

08.05.2021 – Klubide Sari (I etapp)
09.05.2021 – ESMV üksikmängus
15.05.2021 – Klubide Sari (II etapp)
16.05.2021 – ESMV tulistamisharjutuses
29.05.2021 – Klubide Sari (III etapp)
30.05.2021 – Eesti Masters

Klubide Sarja võistlus toimub juhul, kui registreerub vähemalt 6 klubivõistkonda.

NB! Kindlasti tuleb meeles pidada, et endiselt kehtivad kõigile Terviseameti poolt kehtestatud reeglid, näiteks väljaspool otsest võistlust 2+2 reegel ja ka maskikandmise kohustus. Võistlema tuleb tulla täiesti tervena, vähimagi kahtluse korral tuleb jääda koju!

Kuna kahjuks pidime järjekordselt edasi lükkama maikuu lõppu planeeritud Baltic Sea Clubs Cup võistluse, siis praeguste plaanide kohaselt toimub see sügisel kas välishooaja ühe viimase võistlusena või järgmise sisehooaja avavõistlusena. Kui meil õnnestub nüüd oma Klubide Sari läbi viia ja paremusjärjestus välja selgitada, siis vastavalt Klubide Sarja juhendis toodule saavad kaks parimat klubivõistkonda välja pannud klubi õiguse osaleda Baltic Sea Clubs Cup 2021 võistlusel (selle toimumisel).

Üksikmängu ESMV-i paremusjärjestuse alusel tehakse mängijatele ettepanek osaleda (eelduslikult) juunikuu lõpul toimuval Baltic Singles Masters’il. Võistluse reglemendi järgi osalevad igast Balti riigist 5 naismängijat ja 5 meesmängijat, kusjuures korraldajariigil on õigus välja panna kummaski võistlusklassis 1 lisamängija. Kuna võistluse korraldajamaaks on sel aastal Eesti ja Tõrva PK oli nõus võtma nimetatud võistluse korraldamise enda õlule, siis sai otsustatud, et eelnimetatud lisamängija (nii meeste kui naiste arvestuses) väljapanemise õigus on korraldajaklubil sõltumata sellest, kas mõni korraldajaklubi mängija mahtus juba ESMV-i paremusjärjestuse alusel nõusoleku andnud mängijate esiviisikusse.

Püsige terved!

23.04.2021