Rahvusvaheliste tiitlivõistluste katsevõistlused


Rahvusvaheliste tiitlivõistluste katsevõistlustele registreerimise tähtaeg kõigis vanuseklassides on 17.01.2021.

Kuigi jaanuari lõpule planeeritud katsevõistluse kutses on määratletud, et katsevõistlused ei toimu veteranide 55+ võistlusklassis, siis pikendasime algset registreerimise tähtaega kuni 17.01.2021 ja palume selleks ajaks teada anda kõikide vanuseklasside võistkondadel, kes kandideerivad tiitlivõistlustel osalemisele s.t meeste, naiste, veteranide 55+, juunioride ja U23 võistkondadel. Kuivõrd keerulised olud sunnivad kalendrit kokku suruma, siis oleks hädavajalik teada kõiki tiitlivõistlustele kandideerijaid ja võimalusel ühitada erinevate vanuseklasside katsevõistlusi. Ehk teisisõnu, kui näiteks meeste ja/või naiste katsevõistlusele ei registreeru juunioride, U23 või veteranide vanuseklassi mängijaid või omakorda nendesse vanuseklassidesse registreerub vaid üks võistkond, siis oleks võimalik pidada erinevate vanuseklasside katsevõistlused samaaegselt ja sellega säästa mitu võistluspäeva. Kelleltki ei taha võtta võimalust konkureerida meeste või naiste katsevõistlustel, aga kui seda soovi ei ole, siis see teadmine oleks kalendrimuudatuste tegemisel suureks abiks ja aitaks ka võistluse korraldajaid. Ühesõnaga, palume hiljemalt 17.01.2021 õhtuks registreerida kõikides vanuseklassides rahvusvahelistele tiitlivõistlustele kandideerivad võistkonnad. Võistluste toimumise kuupäevade osas tuleb siiski arvestada asjaoluga, et valitsuse otsuste tõttu võib tekkida vajadus teha järjekordseid korrektuure võistluskalendris.

10.01.2021