Petangilitsentside arv Euroopas


CEPilt huvitav kokkuvõte litsentside arvust Euroopa maades seisuga detsember 2015.

CEP viis läbi litsentside arvu uuringu liikmesföderatsioonide hulgas. Prantsusmaa on võimsalt ja ülekaalukalt liider 296 387 litsentsiga. 2. kohal on Hollandi (17 065 litsentsi) ja 3. kohal Belgia (15 559 litsentsi). Eestis on detsember 2015 seisuga 85 litsentsi - nii et arenguruumi ja potentsiaali meil jagub küllaga. 

Meie lähinaabritel on litsentside seis selline: Rootsi 5909, Soome 521, Venemaa 116, Läti 114, Leedu 31.
Tabelis on ära toodud juuniorite, U23 ning täiskasvanud mängijate litsentside arvud eraldi meeste ja naiste lõikes.

Tabel ja info CEPi veebilehel: http://www.cep-petanque.com/licences.html

11.01.2016