EPKL-il on uus juhatus ja uus president.


28.novembril, Haapsalus toimunud Eesti Petanque`i Klubide Liidu üldkoosolekul valiti uus juhatus.

EPKL’il on 8 liikmesklubi. Üldkoosolekul oli esindatud nendest 7, seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Koosoleku juhatajaks valiti Hardo Sokk ja protokollijaks Maive Sein.
Koosoleku päevakorras olid järgmised punktid:
1. Olemasoleva juhatuse tagasikutsumine
2. Uue juhatuse liikmekandidaatide ülesseadmine
3. Uue juhatuse valimine
Võeti vastu järgmised otsused:
1. Kutsuda tagasi senised juhatuse liikmed Hardo Sokk, Ivar Viljaste, Kadri Arunurm, Maive Sein, Meelis Münt ja Merike Aava
Otsuse poolt oli 7 häält, vastuhääli ei olnud.
2. Uue juhatuse liikmekandidaatideks esitati ja juhatuse liikmeteks valiti Marju Velga, Tiit Kattai, Eve Oidsalu, Hardo Sokk, Ivar Viljaste, Maive Sein, Kadri Arunurm
Otsuse poolt oli 7 häält, vastuhääli ei olnud.

Juhatuse liikmed esitasid presidendi kandidaadiks ja üksmeelselt valiti ka uueks presidendiks Hardo Sokk.

Uuele juhatusele ja presidendile edukat ning tegusat valitsemisaega Liidu tegevuse eesmärkideks täitmisel, milleks on sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, petangi viljelemine ja arendamine liikumisharrastusest võistlusspordini ning Liidu tegevuse kaudu inimeste elukvaliteedi parandamine ja ühiskondliku aktiivsuse tõstmine.

10.12.2015