Ilmus Eesti spordi aastaraamat 2013


Täna esitleti kultuuriministeeriumis äsja trükist tulnud ülevaatekogumikku Eesti spordi aastaraamat 2013.

Viiesajaleheküljeline väljaanne kajastab Eesti möödunud aasta spordielu tähtsündmusi ja sportlaste saavutusi. Selles sisalduv statistika on ka internetis tasuta kättesaadav.
Eesti spordi aastaraamatusse on talletatud kõik Eesti sportlaste medalivõidud nii rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kui ka kodustel meistrivõistlustel. Antakse ülevaade spordiaasta tähtsündmustest, samuti Eesti olümpiakomitee, kultuuriministeeriumi ja spordialaliitude tegemistest. Oma koha on raamatus leidnud Eesti spordiregistri ülevaatlikud andmed ning tunnustust on leidnud kõikide spordialaliitude ja maakondade parimad sportlased, tublimad treenerid ja spordikorraldajad, vahendas kultuuriministeeriumi pressiesindaja Katrin Arvisto.

Kogu aastaraamatus sisalduv statistika on kättesaadav ka internetis aadressil www.sport24.ee, kuhu päev-päevalt lisandub ajaloolist ja värsket spordistatistikat Eestist, aga ka laiast maailmast.
Kultuuriminister Urve Tiiduse sõnul kinnitab see raamat, et väga pikk spordi aastaraamatute traditsioon on jätkuvalt elujõus. „Aastaraamatu kõige varasem eelkäija ilmus 1917. aastal, seega on tänaseks raamatutena talletatud juba 97 spordiaastat. Tänu tehnoloogia arengule, uudsetele koostamispõhimõtetele ja väga tublile meeskonnale on võimalik tänavust raamatut esitleda rekordiliselt vara – vaid üks kuu pärast möödunud spordiaasta lõppu,“ märkis minister ja tunnustas raamatu koostamise eestvedaja Veiko Ulpi ja temaga koos raamatu kokku pannud Aare Oja, Toivo Kivimetsa, Matis Songi ja mitmeid spordistatistikuid.

Spordiajalugu talletavaid kogumikke on antud välja alates 1917. aastast, kui ilmus esimene „Eesti spordi kalender“. Tänaseks on kaante vahele kogutud kõigi vahepealsete aastate spordistatistika. Praegu töötavad spordiajaloolased ja -statistikud Eesti esimese iseseisvusaja sporditegevuse täiendatud ülevaate koostamisega, mis hõlmab perioodi 1918-1940.

04.02.2014